Kattutställning World Winner Malmö 2015

S*Tunsjis Capella kvalificerade sig till World Winneri Malmö. Capella tog sitt första certifikat och fick en mycket fin bedömning.