PawPeds Academy utbildningar

.

PawPeds G1Tunsji's har gått kursen G1 i Paw Academy - Kattägande

Denna kurs sträcker sig över sex veckor. Kursdeltagarna får läsa artiklar, göra tester, skriva små uppsatser och lösa problem i anslutning till artiklarna. Det finns både obligatoriska grupparbeten och individuella arbeten som ska genomföras.

Läs gärna mer om kursen här.

PawPeds G1Tunsji's har gått kursen G2 i Paw Academy - Kattuppfödning

Denna kurs sträcker sig över nio veckor. Även här får kursdeltagarna läsa artiklar, göra tester, skriva små uppsatser och lösa problem i anslutning till artiklarna. Både obligatoriska grupparbeten och individuella arbeten förekommer.

Observera att kurserna kräver en del arbete från deltagarnas sida! De flesta av våra elever ägnar över 4 timmar i veckan åt G2-kursen, men det varierar lite beroende på bakgrundskunskaper och studievana.

 

Läs gärna mer om kursen här.