Kattutställning i Kristianstad 7-8 mars

S*Tunsjis Capella och S*Solsibs Umberto är på kattutställning i Kristianstad. Capella tog BIV och Umberto fick en mycket fin bedömning han med.