PawPeds Academy utbildningar

.

PawPeds G1Tunsji's har gått kursen G1 i Paw Academy - Kattägande

Denna kurs sträcker sig över sex veckor. Kursdeltagarna får läsa artiklar, göra tester, skriva små uppsatser och lösa problem i anslutning till artiklarna. Det finns både obligatoriska grupparbeten och individuella arbeten som ska genomföras.

Läs gärna mer om kursen här.

PawPeds G1Tunsji's har gått kursen G2 i Paw Academy - Kattuppfödning

Denna kurs sträcker sig över nio veckor. Även här får kursdeltagarna läsa artiklar, göra tester, skriva små uppsatser och lösa problem i anslutning till artiklarna. Både obligatoriska grupparbeten och individuella arbeten förekommer.

Observera att kurserna kräver en del arbete från deltagarnas sida! De flesta av våra elever ägnar över 4 timmar i veckan åt G2-kursen, men det varierar lite beroende på bakgrundskunskaper och studievana.

 

Läs gärna mer om kursen här.

Övriga utbildningar

  • Jag har under åren deltagit i ett antal utbildningar som arrangerats av Sydkatten och Sällskapet Sibirisk katt.


  • Under 2020-2021 har Coronapandemin gjort att flera arrangörer har börjat med utbildningar online i stället och dessa har jag upplevt som mycket givande. Även om katter förblir katter, så dyker nya rön upp hela tiden. Dessutom finns det mycket att tänka på då det gäller pappersarbetet samt såklart även hur vi kommunicerar med kattköpare samt fodervärdar. Det finns alltid nytt att lära och saker att bli bättre på.


  • Vintern 2020-2021: I huvudet på din sibiriska katt, Avel, Fodervärdsavtal, Valet av avelshane - och fler utbildningar är inbokade såsom När sibiriern flyttar in.