Tunsji's Jermak Timofejevit
M, SIB, n(s) 22, 2011-10-15

Jerry

Jermak Timofejevitj

Tunsji's Jermak Timofejevit är har det ljusaste ansiktet och tycks gilla kameran. 

 

Jermak var en stark, nationalhjälte, ledare och hövding som under 1500-talet erövrade Sibirien åt Ivan den Förskräcklige.

Stamtavla